Термодинамик бодлого

2010-04-02 11:57

 

Термодинамик

10,1.   Хуруу шилэнд агаарыг хийж таглаад халуун усанд хийж живүүлнэ. Хуруу шилтэй агаарын молекулын потенциал ба кинетик  энергийн өөрчлөлтийг ол  ?

 

10,2.   Нэг стакан халуун ус мөн адил хүйтэн ус байхад алинд нь дотоод энерги илүү их   байх вэ?

 

10.3.    Савтай усыг халаажээ. Ус тодорхой хэмжээний дулаан авсан бол түүний дотоод энерги нэмэгдсэн гэж үзэж болох уу?

 

10.4.     Өмнөх дотоод энергийн хувирлаас жишээ татахад:

                 А.шахагдсан

                 Б. Цохигдсон

                 В. Үрэлт

 

10.5.  Бяцхан хайрцаг толгойтой үрэлт үүссэнээс чүдэнз ноцдог. Энэ үзэгдлийг тайлбарла.

 

10.6.    Дотоод энерги доорхи тохиолдолд өөрчлөгдөх үү?    

               А.пүршийг сунгах ба шахахад

               Б.мөс хайлахад

               В.агаарыг тэлэх ба шахахад